WYKSZTAŁCENIE

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie oraz kurs Psychoterapia Praktyczna w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Ukończyłam czteroletnie, podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic przy Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Program szkolenia jest akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w bocheńskim Szpitalu Powiatowym, oświacie, sektorze pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. Do moich obowiązków należała terapia, diagnoza, wsparcie psychologiczne, psychoedukacja oraz praca trenerska i warsztatowa.
Odbyłam staże kliniczne min. w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Obecnie prowadzę własny gabinet w Bochni. Współpracuję z Centrum Psychologiczno- Logopedycznym Dobra Terapia w Bochni (www.dobraterapia-bochnia.pl) oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni (ppp.powiatbochenski.eu)

 

ETYKA ZAWODOWA

Jako psychoterapeuta poddaje swoją pracę ciągłej superwizji. W pracy ściśle przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i dbam o ciągły rozwój swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Przykładam szczególną uwagę do dyskrecji i tajemnicy zawodowej, wszystkie informacje ujawnione przez pacjentów traktuję jako poufne.

 

MOJE PODEJŚCIE DO KLIENTA

W swojej praktyce klinicznej identyfikuję się z założeniami nurtu psychodynamicznego i korzystam z metod terapeutycznych o udowodnionej skuteczności. Podejście to zakłada że, poza czynnikami wrodzonymi, na ludzkie zachowania, sposoby funkcjonowania w relacjach mają wpływ nieuświadomione wzorce ukształtowane we wczesnych etapach życia.

Jako terapeuta, staram się pomóc ludziom dokonać nowych odkryć o sobie, co pomaga im przezwyciężyć przeszkody, które napotykają. Wraz z pacjentami odbywamy podróż w celu osiągnięcia celów, które sobie stawiają.

Jestem pasjonatką uczenia się, słuchania i przynoszenia równowagi oraz dobrego samopoczucia do życia moich pacjentów. Jeśli Ty lub ktoś, kogo kochasz przeżywa trudny okres depresji, lęku, choroby psychicznej lub innego problemu, skontaktuj się ze mną w celu ustalenia terminu konsultacji.