KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacje i porady to propozycja dla osób poszukujących rozmowy i informacji w związku z przeżywanymi wątpliwościami, które dotyczą ich własnej sytuacji bądź sytuacji osób bliskich. Konsultacje i porady to zazwyczaj jedno do kilku spotkań pozwalających rozeznać się w doświadczanej sytuacji, uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania. Porady mogą mieć charakter psychoedukacyjny. Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb (nie zawsze jest to psychoterapia).

Cena konsultacji: 50 min – 140 zł

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jest to cykl spotkań mających na celu pomoc i wsparcie klienta w nagłej, trudnej sytuacji kryzysu życiowego lub rozwojowego. Interwencja taka może być przydatna w radzeniu sobie z problemami życiowymi i osobistymi, takimi jak: śmierć bliskiej osoby, rozwody i kryzysy małżeńskie, przemoc w rodzinie, długotrwałe bezrobocie, przewlekłe choroby somatyczne, niepełnosprawność, poronienie, nagła choroba, gwałt, wypadek czy utrata pracy. Częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta oraz jego aktualnej sytuacji.

Cena jednej sesji interwencyjnej: 50min – 140 zł

 

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Trwa zazwyczaj kilka miesięcy i skupia się na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań danego problemu (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego, problemów w relacji ). Praca taka jest nastawiona na wzmacnianie zasobów klienta, a więc tych jego mocnych stron, które będą pomagać w rozwiązaniu problemu czy też osiągnięciu celu.

Cena jednej sesji: 50 min – 140 zł

 

TERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Trwa zwykle od 6 miesięcy do kilku lat, ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu, czego można dokonać jedynie poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego). Długoterminowy kontakt z terapeutą umożliwia klientowi przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, poszerzenia świadomości siebie oraz własnych zasobów i ograniczeń. Dzięki terapii zmniejsza się lęk, poczucie zranienia, ustępują objawy somatyczne, co przyczynia się do osiągnięcia równowagi psychicznej i skuteczniejszego radzenia sobie z problemami życia codziennego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub częściej. Długość trwania psychoterapii i częstotliwość sesji zależy od charakteru problemów i celów psychoterapii, a także możliwości pacjenta.

Cena jednej sesji: 50 min – 140 zł