Czym jest terapia?

Terapia może pomóc uzyskać lepszy wgląd w różne sytuacje, które miały miejsce w twoim życiu i poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów. Oczywiście można rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, ale istnieje wiele korzyści w spotkaniach z profesjonalistą – kimś, kto nie jest zaangażowany w twoje wcześniejsze doświadczenia, ani nie jest w osobistej relacji z tobą.

Powinieneś czuć się bezpiecznie i komfortowo w swoich sesjach terapeutycznych wiedząc, że mówisz do zawodowo przygotowanej osoby z wykształceniem psychologicznym i doświadczeniem w prowadzeniu terapii, która korzysta z umiejętności, aby dobrze słuchać, wspierać i odpowiedzieć na twoje potrzeby w empatyczny sposób. Terapia pomoże ci ustalić priorytety i wybrać nowe ścieżki, dzięki czemu możesz poczuć się bardziej zadowolony i spełniony ze swojego życia.

 

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z klientem. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Klient określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii, jest też odpowiedzialny za własne zaangażowanie oraz tempo pracy. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do celu.

 

Stosowana forma terapii

Terapia psychodynamiczna początkowo opierała się na psychoanalizie, ale od tego czasu rozwinęła się poprzez inne formy psychologii. Wszystkie teorie i metody są oparte na dowodach, a koncentruje się na rozwiązywaniu i zmniejszaniu wewnętrznych konfliktów pacjenta. Chodzi o to, aby wrócić do wspomnień z dzieciństwa i doświadczeń, aby sprawdzić, czy istnieje związek między problemami, które istnieją w życiu pacjenta dziś. Psychodynamiczne podejście bada  swoje uczucia, potrzeby, motywy i inne relacje w celu uzyskania lepszego zrozumienia  historii swojego życia. Psychoterapia psychodynamiczna to „terapia rozmową”, która pozwala pomóc nam odkryć sens naszego życia, przetrwać kryzys, trudności.

Badania dowodzą, że skuteczność terapii rozmową zależy głównie od jakości relacji między terapeutą a klientem. To niekoniecznie jest teoretyczne podejście, wiek, płeć czy doświadczenie terapeuty, które jest najbardziej znaczące.

 

Jak pracuje?

Moim celem jest wyjaśnienie tych aspektów życia klienta, które powodują cierpienia, zagubienie czy gniew, które mogą prowadzić do poczucia  zablokowania, braku spełnienia i desperacji. To poprzez badanie i wyjaśnienia jesteśmy w stanie zbadać nasze możliwości i wybory oraz  zrozumieć i pogodzić się z naszymi trudnościami.

 

Regularność  sesji

Sesja odbywa się raz w tygodniu i trwa  50 minut , zawsze jest to ta sama godzina w tym samym dniu tygodnia. Regularność i częstotliwość spotkań  jest niezbędne do pracy, więc wymaga twojej decyzji do udziału w niej i twojego zaangażowania. Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań klienta oraz specyfiki problemu. Można powiedzieć, że im szerszy problem i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do roku lub dłużej.

 

Opłaty

W moim gabinecie w centrum Krakowa oraz w Bochni oferuję spotkania w cenie 80zł.

Oferują ulgowe stawki dla studentów i klientów o niższych dochodach. Opłaty są uiszczane w gotówce na koniec każdej sesji.

 

Poufność

Wszystkie informacje ujawnione przez Ciebie w trakcie naszej wspólnej pracy zostaną utrzymane całkowicie poufnie. Jestem związana Kodeksem etyczno- zawodowym psychologa .

 

Czym się zajmuje psychoterapeuta, psychiatra, psycholog?

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne lub inne o kierunku humanistycznym, oraz kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Przygotowanie zawodowe psychoterapeuty obejmuje też jego własną psychoterapię oraz superwizję – monitorowanie własnej pracy u doświadczonego terapeuty.

Psychiatra to lekarz, który po ukończeniu studiów medycznych uczestniczył w licznych stażach z zakresu psychiatrii i po zdaniu egzaminu uzyskał tytuł specjalisty – psychiatry.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra psychologii. Jeśli po ukończeniu studiów kontynuuje naukę w zakresie zastosowań klinicznych psychologii, po ukończeniu licznych staży i zadaniu egzaminu uzyskuje tytuł psychologa klinicznego (specjalisty psychologii klinicznej).

W związku z różnym przebiegiem kształcenia tych trzech specjalistów w różny sposób stosuje swoją wiedzę i ma inne uprawnienia. Psychiatra w głównej mierze zajmuje się farmakoterapią czyli zastosowaniem leków w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Psycholog posiada wiedzę kliniczną i specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz poradnictwie. Psychoterapeuta ze względu na osobiste i profesjonalne przygotowanie prowadzi psychoterapię. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi specjalistami, aby od terapeuty nie oczekiwać testów psychologicznych, od psychologa leków, a od psychiatry psychoterapii.

 

Zasady obowiązujące podczas terapii – co to jest kontrakt terapeutyczny?

Po wstępnych konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają (ustnie lub na piśmie) kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.